Implementatie

Jullie zijn vastberaden om Bewegend Leren niet als een tijdelijke oplossing te zien, maar als een integraal onderdeel van het onderwijsbeleid van de school. Met ons implementatietraject nemen we je stap voor stap mee naar het te behalen doel: een dynamische schooldag.

Bewegend Leren. Niet voor nu, niet voor even maar voor altijd. Wij doen niets liever. 

Inhoud

Met onze paramedische achtergrond weten we als geen ander hoe moeilijk het is om bestaande gewoontes bij mensen te veranderen. Je kunt het simpelweg niet opleggen aan een ander. Mensen moeten het altijd zelf willen en doen.

Precies daarom is ons implementatietraject gebaseerd op wetenschappelijke verandermodellen waarvan we weten dat het effect bewezen is. Het biedt concrete handvatten, zowel voor de school als organisatie als ook voor de individuele leerkracht.

De rode draad van het traject:

 • Inspiratiesessie
 • Fase 1 | Van willen naar kunnen
 • Fase 2 | Van kunnen naar doen
 • Fase 3 | Van doen naar volhouden
 • Borging op lange termijn
We geven van de 3 fases een korte toelichting

"Ik sta al ruim 25 jaar voor de klas, best lastig om dan te veranderen. En toch is het gelukt, gewoon omdat het traject stap voor stap is uitgevoerd"

Fase 1

FASE 1 | VAN WILLEN NAAR KUNNEN

In deze fase staat visievorming en het creëren van draagvlak centraal. Een essentieel eerste stap in het hele traject. Door het belang van meer bewegen in te zien worden mensen intrinsiek gemotiveerd om de verandering in te zetten.

Uitkomst fase 1:

 • Er is draagvlak gecreëerd (team)
 • Er ligt een visie op het domein Bewegend Leren (school)
 • Er zijn haalbare doelen gesteld
 • Er is een werkgroep Bewegend Leren geformeerd 

"Ik zag eerlijk gezegd eerst alleen maar beren op de weg, maar zie nu ook in hoe makkelijk het kan zijn"

Fase 2

FASE 2 | VAN KUNNEN NAAR DOEN

In deze fase gaan we richting de praktijk. Doelen worden vastgelegd in een Plan van Aanpak en het team wordt geschoold op de benodigde competenties en gaan dit vervolgens toepassen in hun groep. 

Uitkomst fase 2: 

 • Er ligt een concreet Plan van Aanpak inclusief taakverdeling en tijdpad
 • Het team heeft vaardigheden verworden
 • Het team heeft toegang tot onze database met Bewegend Leren lessen
 • Er zijn voldoende middelen aanwezig

"We hebben het grootste deel zelf gedaan, met begeleiding door Yolanda en haar team. Ben super trots op het resultaat!"

Fase 3

FASE 3 | VAN DOEN NAAR VOLHOUDEN

Misschien wel de belangrijkste fase van het traject, namelijk het volhouden. Of zoals we bovenaan deze pagina al stellen: Bewegend Leren, niet voor even maar voor altijd.

Hoe zorgen we ervoor dat wat we samen hebben afgesproken ook op de lange termijn beklijft? 

Uitkomst fase 3:

 • Er is beschreven hoe en wie er toeziet op naleving van het Plan van Aanpak
 • Bewegend Leren is vastgelegd in het beleid van de school
 • Oplevering document met beschrijving van het doorlopen  implementatietraject 

Meer weten?

Ilse de Werdt
PA (Pittige Assistent)
[email protected] | 06-17245860

Wil je meer weten over kosten en tijdpad van het implementatietraject? We vertellen je er graag alles over in een persoonlijk gesprek. Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Aanvraag Implementatietraject